Privaatsustingumused
Kehtivad alates 06.05.2019

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist PALTFORT OÜ veebilehel www.linanetekstiil.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad e-poest kaupa, liituvad uudiskirjaga või edastavad PALTFORT OÜ-le omalt poolt infot.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on PALTFORT OÜ

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

PALTFORT OÜ kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

 kasutaja nimi ja e-posti aadress– liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
 kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;
 kasutaja nimi, e-posti aadress – e-poes konto registreerimisel;
 veebilehe külastatavuse statistika

PALTFORT OÜ kasutab isikuandmeid:

  kasutaja päringutele vastamiseks;
  kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks kaupade kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

PALTFORT OÜ võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub PALTFORT OÜ kasutajale teenuseid. PALTFORT OÜ ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

  e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
  veebilehe arendust ja majutust;
  e-poe tellimuste kohaletoimetamist;
  veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

PALTFORT OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

PALTFORT OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh e-poe tellimuste täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

  taotleda juurdepääsu enda andmetele;
  nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
  nõuda isikuandmete ülekandmist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile info@linanetekstiil.ee Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. PALTFORT OÜ-l on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Küpsiste kasutamine

PALTFORT OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed töötaksid ja toimiksid paremini ja tõhusamalt.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Privaatsustingimuste muutmine

PALTFORT OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
Contact us