Yksityisyyspolitiikka
Voimassa 06.05.2019 alkaen

Yksityisyyspolitiikka säätää henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä PALTFORT OÜ kotisivulla www. linanetekstiil.ee (jäljempänä kotisivu).

Käsitteet

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia yksityishenkilöä koskevat tiedot, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Henkilötietojen käsittely on kaikenlainen kotisivun käyttäjän (jäljempänä käyttäjän) henkilötietoihin liittyvä toiminta- tietojen kerääminen, käsittely, tallentaminen, korjaaminen tai poistaminen

Käyttäjät ovat henkilöt, jotka vierailevat kotisivulla, tilaavat tavaroita verkkokaupasta, liittyvät uutiskirjeen vastaanottajiin tai toimittavat PALTFORT OÜ-lle omalta osalta tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on PALTFORT OÜ.

Käyttäjä antaa käyttämällä kotisivua suostumuksensa omien tietojen tämän yksityisyyspolitiikan mukaiseen käsittelyyn.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

PALTFORT OÜ kerää kotisivun kautta seuraavia käyttäjän henkilötietoja alla kuvatuilla tavoilla:

käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite – uutiskirjeen vastaanottajiin liittyessä tai sähköpostiviestin vastaanottamisella;
 käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilattujen tuotteiden toimitusosoite – verkkokaupasta tuotteiden tilaamisen yhteydessä;
 käyttäjän nimi, sähköpostiosoite
 kotisivun vierailumäärien tilastot

PALTFORT OÜ käyttää henkilötietoja:

  käyttäjän kyselyihin vastaamiseen;
  käyttäjän toimesta verkkokaupassa tehtyjen tilausten toteuttamiseen, esimerkiksi tilausten toimittamiseen, käyttäjän kanssa asioimiseen, laskuttamiseens;
  kotisivun yksilöllisemmän käyttäjäkokemuksen varmistamiseen verkkokaupan tilin luomisen yhteydessä;

PALTFORT OÜ voi valtuuttaa muita henkilöitä käsittelemään käyttäjän henkilötietoja (jäljempänä henkilötietojen käsittelijä), joiden tuotteen tai palvelun kautta PALTFORT OÜ tarjoaa käyttäjälle palveluita. PALTFORT OÜ ja henkilötietojen käsittelijän välillä on solmittu sopimus, jolla on henkilötietojen käsittelijä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja varmistamaan henkilötietojen suojelun.

Henkilötietojen käsittelijät tarjoavat:

  sähköpostiviestien lähettämisen ja hallinnan järjestelmän;
  kotisivun majoitusta;
  verkkokaupan tilausten toimittamista;
  kotisivun käyttäjätilastojen analysointia;

Henkilötietojen säilyttäminen ja turvallisuus

PALTFORT OÜ säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen tavoitteisiin pääsemiseen tai laissa määritellyn määräajan verran.

PALTFORT OÜ soveltaa kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseen. Pääsy henkilötietojen muuttamiseen ja käsittelemiseen on vain siihen valtuudet saaneilla henkilöillä ja kaikkien käyttäjien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, paitsi jos se on tarpeen sopimuksesta johtuvan vaatimuksen toteuttamiseen, mm. verkkokaupasta tehdyn tilauksen täyttämiseen.

Käyttäjällä on oikeus:

  pyytää pääsyä omiin tietoihin;
  vaatia henkilötietojen korjaamista tai laissa säädetyillä ehdoilla niiden poistamista;
  vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
  vaatia henkilötietojen siirtämistä.
Käyttäjän on omien oikeuksien käyttämiseen lähetettävä asianmukainen viesti sähköpostiosoitteeseen info@linanetekstiil.ee. Käyttäjän pyyntö pitää olla henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseen olla sähköisesti allekirjoitettu. PALTFORT OÜ-lla on oikeus hylätä käyttäjän pyyntö, jos käyttäjän henkilöllisyyttä on mahdotonta todeta tai jos henkilötietojen siirtäminen ei ole turvallista.

Evästeiden käyttö

PALTFORT OÜ kotisivulla käytetään evästeitä (cookies) tavoitteena varmistaa parempi käyttäjäkokemus ja tehokkaampi markkinointitoiminta sekä kerätä käyttäjätilastoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkoselain tallentaa automaattisesti käyttäjän käyttämälle laitteella. Näitä käytetään yleisesti kotisivujen sujuvamman ja tehokkaamman toiminnan varmistamiseen.

-

Yksityisyyspolitiikan muuttaminen

PALTFORT OÜ pidättää oikeuden yksityisyyspolitiikan yksipuoliseen muuttamiseen, jotta se olisi lain asettamien vaatimusten mukainen. Muutoksista ei ilmoiteta etukäteen. Yksityispolitiikan uusin versio on aina saatavissa kotisivulla.
Ota meihin yhteyttä